Školní řád

Příloha obsahuje:

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu
  1. Vydání školního řádu
  2. Obsah školního řádu
  3. Závaznost školního řádu
 2. Cíle předškolního vzdělávání
 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole
  1. Práva dítěte
  2. Povinnosti dítěte
  3. Zákonní zástupci mají právo
  4. Povinnosti zákonných zástupců
  5. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 5. Provoz a vnitřní režim školy
  1. Provoz a vnitřní režim MŠ
  2. Organizace stravování dětí
  3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  4. Povinné předškolní vzdělávání
  5. Ukončení docházky dítěte do MŠ
  6. Evidence dítěte (školní matrika)
  7. Přerušení nebo omezení provozu MŠ
  8. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu
  9. Platby v MŠ
 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
  1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
  2. První pomoc a ošetření
  3. Pobyt dětí v přírodě
  4. Sportovní činnosti a pohybové aktivity
  5. Pracovní a výtvarné činnosti
 7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Ke stažení

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00