Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah :

  • odvolání se podává písemně doručenkou na adresu obecního úřadu
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace,které nebylo vyhověno,datum a místo podání,odůvodnění odvolání,popis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje :

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce ,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu.Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl,má se za to,že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil.Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00