Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů pro veřejné funkcionáře Obce Dobřenice vede a evidenčním orgánem je starosta Obecního úřadu Dobřenice.

Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Do registru je možno nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Písemná žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele
  • datum narození žadatele
  • místo trvalého pobytu žadatele
  • adresu pro doručování žadatele
  • údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo prostřednictvím veřejné datové sítě

Žádost lze podat:

  • osobně u evidenčního orgánu, Dobřenice čp. 10 - obecní úřad
  • elektronicky do el. podatelny evidenčního orgánu:
  • prostřednictvím provozovatele pošt. služeb na adresu: 
    Evidenční orgán registru oznámení , Obecní úřad Dobřenice čp. 10, 503 25 Dobřenice

Po ověření žádosti udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno  a přístupové heslo do registru, které doručí do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení naleznete zde.

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00