Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
260/20 pdf soubor 9kB Záměr č. 2/2020 - smluvnvě zřdit právo stavby k pozemku parc.č. 445/1 v k.ú. a obci Dobřenice - zemní kabelové vedení nn 29.09.2020 - 15.10.2020
255/20 pdf soubor 169kB Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš GROF, Dobřenice čp. 116 23.09.2020 - 08.10.2020
244/20 pdf soubor 175kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v úterý 29. září 2020 v 17:30 hod. v zas. místnosti OÚ v Dobřenicích 11.09.2020
235/20 jpg soubor 476kB Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - stav evidence aktualizovaný k datzu 01.08.2020 21.08.2020
221/20 pdf soubor 396kB Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 14.08.2020
217/20 pdf soubor 248kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstevm zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2,4,2020 následovně: příloha č. 1 opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 se nahrazuje pořílohou č. j, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 28.07.2020 - 31.12.2022
216/20 pdf soubor 1MB Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 3. uvedená v opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 28.07.2020
212/20 jpg soubor 788kB Stanovení počtu členů okrskové volební komise obce Dobřenice pro účely konání voleb do zastupitelstev krajů a volby do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 28.07.2020
201/20 pdf soubor 19kB Rozpočtové opatření RO/2020/3 ze dne 29.06.2020 09.07.2020
182/20 pdf soubor 16kB Rozpočtové opatření č. 2 RO/2020/002 03.06.2020
173/20 pdf soubor 82kB Příloha k Závěrečnému účtu 2019 - rozvaha PO MŠ Dobřenice 27.05.2020
172/20 pdf soubor 59kB Příloha k Závěrečnému účtu 2019 - výkaz zisku a ztráty PO MŠ Dobřenice 27.05.2020
171/20 pdf soubor 117kB Příloha k Závěrečnému účtu obce Dobřenice 2019 - příloha PO MŠ Dobřenice 27.05.2020
169/20 doc soubor 386kB Závěrečný účet za rok 2019 schválený dne 25.05.2020 27.05.2020
168/20 pdf soubor 458kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - výkaz FIN 2-12M 27.05.2020
167/20 pdf soubor 83kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 rozvaha 12-19 27.05.2020
166/20 pdf soubor 76kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - výsledovka 12-19 27.05.2020
165/20 pdf soubor 1MB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - příloha 12-19 27.05.2020
164/20 doc soubor 339kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 27.05.2020
163/20 pdf soubor 65kB Příloha Závěrečného účtu za rok 2019 - inventarizační zpráva 27.05.2020

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00