Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
273/21 jpg soubor 1MB ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2021 22.10.2021
266/21 pdf soubor 23kB Rozpočtové opatření č. 6 RO/2021/006 07.10.2021
253/21 pdf soubor 305kB Svolání 1.zasedání okrskové volební komise 15.09.2021
252/21 pdf soubor 1MB Příloha č.1 - Seznam katastrálních území, v nich platí opatření 2.1 až 2.3 uvedená v opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-216212 ze dne 2.4.2020 14.09.2021 - 31.12.2022
251/21 pdf soubor 289kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č-j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020, následovně: Příloha č. 1 opatř.obec.povahy se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatř. obecné povahy. 14.09.2021 - 31.12.2022
246/21 pdf soubor 16kB Rozpočtové opatření č. RO/2021/005 08.09.2021
236/21 pdf soubor 578kB Seznam nemovitostí s nedostatečně indentifikovaným vlastníkem k 01.08.2021 18.08.2021
230/21 pdf soubor 154kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 30.08.2021 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 18.08.2021
229/21 pdf soubor 196kB Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021 - Informace i počtu a sídle volebních okrsků 17.08.2021
220/21 pdf soubor 20kB Obec Dobřenice - Rozpočtové opatření č. 4 - RO/2021/004 05.08.2021
196/21 pdf soubor 18kB RO/2021/003 - rozpočtové opatření č. 3 07.06.2021
192/21 pdf soubor 291kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2021 02.06.2021
191/21 pdf soubor 352kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2020 02.06.2021
186/21 pdf soubor 432kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - Výkaz Fin 2-12 M 27.05.2021
185/21 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2020 27.05.2021
184/21 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - Příloha sestavená k 31.12.2020 27.05.2021
183/21 pdf soubor 311kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - Protokol o schválení účetní závěrkya za rok 2020 27.05.2021
182/21 pdf soubor 89kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - rozvaha sestavená k 31.12.2020 27.05.2021
181/21 pdf soubor 82kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020 27.05.2021
180/21 pdf soubor 3MB Návrh - Mikroregion Urbanická brázda DSO - NÁVRH Závěrečný účet za rok 2020 sestavený v Kč ke dni 31.12.2020 27.05.2021

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00