Obecní úřad a samospráva

Obec je řízena sedmičlenným zastupitelstvem v čele se starostou a místostarostou. Poslední volby do obecního zastupitelstva se konaly v roce 2022. V rámci své samosprávné působnosti zastupitelstvo rozhoduje o zásadních otázkách života obce, tj. například schvaluje program rozvoje obce, rozpočet obce a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, schvaluje obecně závazné vyhlášky, zřizuje právnické osoby nebo zařízení apod. K přijetí usnesení zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, jednání jsou veřejná. Z jednání se pořizují Zápisy ze zasedání.

Výkon státní správy obcí (v přenesené působnosti) zajišťuje obecní úřad v čele se starostou obce. Podrobnosti o nejčastějších úkonech prováděných obecním úřadem naleznete v sekci Návody pro řešení životních situací.

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00