Mateřská škola, Dobřenice

vyhlašuje

ZÁPIS

do předškolního zařízení na rok 2024/2025, který se koná dne 7.5.2024 od 15.30 - 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Rodiče si s sebou vezmou průkaz totožnosti, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte. Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte v den zápisu v mateřské škole nebo si jej můžete stáhnout (viz. příloha) a vyplnit předem. 

Kritéria přijímání dětí
1. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Dobřenice, které nejpozději k 31.8.2024 dosáhnou věku 2,5 let
(od nejstarších po nejmladší) 
2. Děti trvale žijící na území obce Dobřenice, které nejpozději k 31.8.2024 dosáhnou věku 3 let 
(od nejstarších po nejmladší)                 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Dobřenice, které nejpozději k 31.8.2024 dosáhnou věku 3 let (od nejstarších po nejmladší)

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Koncepce mateřské školy: Vztah k přírodě a obnovování starých lidových zvyků a tradic.

 Přílohy: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 V Dobřenicích 10.4.2024                                                                                            Milena Spejchalová, ředitelka MŠ

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00